in , ,

Uydu Nedir – Doğal Uydu Ve Yapay Uydu Nedir

Bugün sizler için “uydu nedir” sizler için araştırdık. Uydular, doğal uydu ve yapay uydu olarak ikiye ayrılıyor. Doğal uydular tam olarak ne olduğunu açıkladık. Yapay uydularında ne olduğunu açıkladık ve yapay uyduların kendi içinde nasıl ayrıldığını açıkladık sizlere. Umarım okuduğunuz yazımızda aradığınız cevapları bulursunuz. İyi okumalar.

Uydu, kendisinden daha büyük bir cisimin etrafında dönen gök cisimlerine veya uzay araçlarına denir. Uydular, doğal uydu ve yapay uydu diye iki kısıma ayrılır. Doğal uydu, bir gezegenin etrafında hareket eden doğal bir cisimciktir basitçe. Yapay uydu ise atmosferin dışında Dünya’nın etrafında, Güneş sisteminde veya güneş ötesi gezegenlere insanoğlu tarafından gönderilen insansız uzay araçlarına denir. 

Uydu Nedir
Uydu

Uydu Nedir

Genellikle gökyüzündeki gök cisimleri ve televizyon uyduları için kullanılan uydu kelimesi, göksel bir nesnenin etrafında dönen bir başka nesneciktir. Ama genellikle birisi “uydu” dediğinde “insan yapımı” bir uydudan bahsettiğini düşünürüz. Oysaki bahsettiği şey doğal bir uydu veya insanlar tarafından inşa edilmiş uzaya gönderilen insansız bir araç olabilir. Doğal uydular genellikle bir gezegenin yerçekimi tarafından yörüngede tutulan küçük bir gezegen veya asteroit yapısına sahip uzay cisimleridir. Ay, gezegenler ve kuyruklu yıldızlar doğal uydulara örnektir.

Doğal uyduların yörüngesine eşlik etmek, iletişim, bilimsel araştırma, hava tahmini, istihbarat, vb. Amacıyla dünyadan gönderilen uydular vardır. Bunlara yapay uydu denir. Yapay bir uydu, insan yapımı, insanlı veya insansız bir uzay aracıdır (bir gök cisiminin etrafında dönen nesne). Bu makineler uzaya fırlatılır ve Dünya’nın veya uzayın herhangi bir yerinde insanlığın gözü olur ve öte diyarlardan bizlere haber getirir. Dünya’nın yörüngesine gönderilen ilk uydu, 4 Ekim 1957’de Bayonur fırlatma üssünden fırlatılan 84 kilogramlık küçük Rus Sputnik’ti. Bu tarih genellikle modern uzay yolculuğunun resmi başlangıcı olarak kabul edilir.

Uydular Nasıl Çalışır

Uydular, içine düşmek yerine merkezi bir masif cismin yörüngesinde dönen nesnelerdir. Uydularla ilgili anlaşılması gereken temel ilke, bir uydunun atkı olduğudur. Herhangi bir nesnenin bir kuvvet tarafından boşluğa atılması olayında atılan nesneye atkı denir. Uydu, üzerinde tek kuvvetin yerçekimi olduğu bir nesnedir. Fırlatılan nesne, yerçekimi kuvveti ile hareket eder – herhangi iki kütle arasındaki büyük mesafeler üzerinde bile hareket eden evrensel bir kuvvet. Bu merkezcil kuvvet, yerçekimi tarafından sağlanır kütlesi olan herhangi iki nesne arasında evrensel olarak hareket eden kuvvet olarak adlandırılır. Yörüngeye girdiğinde, bir uydunun hareketini yöneten tek kuvvet yerçekimi kuvvetidir.
Bu kuvvet olmasaydı, hareket halindeki uydu aynı hızda ve aynı yönde hareket edip ataletsel düz çizgi yolunu izleyecekti.  Newton, yeterli hızda fırlatılan bir atkının aslında yörüngemizde kalıp Dünya ile birlikte döneceğini teorize eden ilk kişi oldu. Efsanevi Newton Dağı’nın tepesinden yatay olarak fırlatılan bir atkıyı düşünün – hava akımının etkisinin olduğu bir yerde. Fırlatılan nesne, dünyaya teğet bir yönde yatay olarak hareket ettikçe, yerçekimi kuvveti uyduyu yörüngede tutar. Uyduların hareketi, herhangi bir nesne gibi Newton’un hareket yasalarına tabidir. Sonuç olarak, bu uyduların matematiği, Newton’un evrensel kütle çekim yasasından dairesel hareketin matematiğine kadar herşeyiyle ortaya koyuyor böyle bir kuvvet bileşeni uydunun değişen yönlere ek olarak hızlanmasına veya yavaşlamasına neden olabilir. Dolayısıyla, düzgün dairesel hareketin aksine, uyduların eliptik hareketi sabit bir hız ile karakterize edilmez.
Uydu Nedir
Ay Tutulması

Doğal Uydular

Doğal veya tabii bir uydu, bir kendisinden daha büyük bir gezegenin veya başka bir nesnenin etrafında dönen ve insan kaynaklı olmayan kompakt, doğal olaran bir astronomik nesnedir. Dünya bir uydu çünkü güneş etrafında hareket ediyor. Ay bir uydu çünkü Dünya’nın etrafında hareket ediyor. Bir ayın yörüngesindeki gezegene ana gezegen de denir. Bazıları gezegenlerin uydularına küçük gezegen olarak adlandırmıştır. Dünyamızın bir tane doğal  uydusu vardır. 17. yüzyıla kadar insanlar başka gezegenlerin de uyduları olduğunu keşfetmediler. Bu, teleskopların icadı ile mümkün olmuştur. İlk önce Jüpiter’in en büyük uydularını görebildik. Günümüzde Jüpiter ve Satürn gibi büyük gezegenlerin düzinelerce uydusu olduğunu biliyoruz. Çoğu çok küçük ve sadece birkaçı Dünyamızın ayı kadar büyük.

Bütün ayların nasıl oluşturulduğu tam olarak bilinmemektedir. Bazıları başlangıçta güneş çevresindeki gezegenler gibi uçabilir: bir gezegene yaklaştıklarında yerçekimine çekildiler. O zamandan beri o gezegenin yörüngesinde dönüyor olabilirler. İki gezegen çarpıştığında da paytlamanın etkisi ile saçılmış olabilirler. Temmuz 2010 itibariyle 400 tane gök cismi ay olarak sınıflandırılmıştır. 168 tanesi altı gezegenin etrafında dönüyor. Altı tane ay, cüce gezegenlerin üçünün yörüngesinde, 336’nın 104’ü asteroit ve 58’i transneptün nesnelerinin aylarıdır.

Dünya’nın sadece Ay olarak adlandırılan bir uydusu vardır. Mars’ın iki küçük uydusu vardır: Phobos ve Deimos. Gaz devlerinin toplam altı tane ayımız büyüklüğünde olan ayları vardır: Jupiterin dört tane (Ganymede, Europa, Io ve Callisto), Satürn’ün en büyük uydusu, Titan ve Neptün’ün en büyük uydusu Triton’dur. Ayrıca Satürn’ün hidrostatik dengesini korumak için yeterince büyük altı ayı ve ayrıca yaklaşık 150 küçük uydusu vardır. Uranüs’ün beş tane  uydusu vardır.

Yapay Uydular

Uydu nedir makalemize birçok kişinin merak ettiği yapay uydular nedir başlığı ile devam ediyoruz. Genellikle yapay bir ay olarak adlandırılan bir uydu, göksel bir nesnenin etrafında dönüp onu fotoğraflayıp veya onun hakkında bilgi toplamaya yarayan uzay araçlarına denir. Elbette ki uyduların tek işlevi uzayı resmetmek değil. Binlerce insan yapımı uydu var   bunlar kendi içinde farklı gruplara ayrılır.. Bazıları gezegenimizin fotoğraflarını çeker. Bazıları diğer gezegenlerin, güneşin ve diğer nesnelerin fotoğraflarını çeker. Bu resimler bilim insanlarının Dünya, güneş sistemi ve evren hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olur. Diğer uydular tüm dünyada TV sinyalleri ve telefon görüşmelerini gönderir. Günümüzde gezegenimizin etrafında birçok uygulama için kullanılan ve her biri topluma önemli bir katkı sağlayan yüzlerce operasyonel ve operasyonel olmayan uydu yörüngede yer almaktadır. Çoğu uydunun sivil ve bilimsel amaçlarla kullanılmasına rağmen, yıllar boyunca kesin amacı bilinmeyen birçok askeri uydu  çeşitli ülkeler tarafından yörüngemize konuşlandırılmıştır.

Uydular bazen Dünya’yı çok uzun bir süre yörüngeye alabilir. Bazıları ekvatorun üzerinde Dünya’nın yaklaşık 36.000 km yukarısında yer alır. Diğer uydular Kuzey Kutbu ve Antarktika yörüngesindedir. Çoğu uydu çapraz olarak yörüngelenmiştir.
Diğer uydular ekvatorun üstünde, . Bu yörüngede, daha sonra bir jeostasyonel yörünge olarak adlandırılan yörüngede, her zaman Dünya’daki aynı noktanın üzerinde kalırlar. Böyle bir uydu yeryüzünde kalıcı olarak yörüngede kalır, bazıları birkaç yüz kilometre uçar, bazıları ise 10.000 kilometre uçar. Bazıları yeryüzüyle birlikte dönerek yeryüzündeki belli bir noktanın üzerinde görünürler. Örneğin harita yapmak için dünyayı uydularla gözlemleyebilirsiniz. Diğer uydular mesaj sinyalleri alır ve bunları yeryüzündeki başka uzak bir yere gönderir. Bu sinyaller, örneğin telefon görüşmeleri veya televizyon yayınlarından oluşur.

Uluslararası Uzay İstasyonu da bir uydudur. Diğer bazı uydular gibi, onları da doğru zamanda Dünya’dan görebilirsiniz. Bazı yapay uydular Dünya’nın yörüngesinde değil, Mars gibi diğer gezegenlerin uydularıdır. Uydu bir gezegenin veya ayın etrafında gezmez, ancak uzayda uçarsa, bu bir uzay sondasıdır, uydu değildir.

Bir uydu, geostationary veya geostationary olmayan bir yörüngeye yerleştirilebilir. Bir geostationer uydu ekvatorun üzerindeki sabit bir noktada yaklaşık 36.000 km yükseklikte asılıdır. Bu rakımda, uydunun yörünge süresi, dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızına tam olarak eşittir (yaklaşık 24 saat). Geostationary uydular gözlem, telefon ve diğer iletişim bağlantıları için idealdir.

 

Uydu Nedir
Uydu

Yapay Uydu Çeşitleri

  • İletişim uyduları : uzun mesafeli telefon, TV, internet ve radyo hizmetleri sağlar (Intelsat, Globalstar). letişim amacıyla uzayda konuşlu olan yapay uydulardır. Günümüzde haberleşme uyduları Yersabit Yörünge,Molniye Yörüngede ve Alçak Kutupsal Yörüngelerde konumludurlar.
  • Navigasyon uyduları : Bunlar Dünya üzerinde konumlandırmayı sağlar ve GPS navigasyon sistemi (Galileo, GPS) gibi bir uydu ağından oluşur.  Bu sistem, Amerika Birleşik  Devletleri Savunma Bakanlığına ait, yörüngelerinde sürekli olarak ilerleyen uydulardan oluşur. GPS projesi, navigasyon sistemlerinin kısıtlı işlevselliklerini aşabilmek amacıyla 1960’lardan gelen bir dizi gizli mühendislik çalışması da dahil olmak üzere ilk denemelerde ortaya çıkan birkaç görüşün de bütünleştirilmesi ile, 1973 yılında geliştirilmiştir.
  • Yer Gözlem uyduları : Bunlar Dünya’yı gözlemleyen ve örneğin çevre kirliliğinin haritalayan veya görüntülerini çeken uydulardır (Envisat, ERS). Dünya yörüngesinden gözlem yapmak için özel olarak tasarlanmış casus uydu benzeri ancak çevresel izleme, meteoroloji, harita hazırlama gibi askeri olmayan kullanımlar için tasarlanmış bir yapay uydu türüdür.
  • Casus uydular : bunlar genellikle askeri uydulardır ve işlevleri şüpheli kurulumları veya yerleri gözlemlemektir.
  • Hava uyduları : Bu uydular hava durumunu ve iklimi gözlemler ve birçok meteorolojik ve bilimsel amaç için kullanılır (Meteosat).
  • Araştırma uyduları : çeşitli bilimsel veya teknik çalışmalar için kullanılır.
  • Uzay teleskopları : Bunlar, Dünya yörüngesinden veya diğer pozisyonlardan (Hubble Uzay Teleskobu) diğer galaksileri, gezegenleri veya yıldızları gözlemleyen teleskoplarla donatılmış uydulardır.
  • Uzay sondaları : uzay sondaları başka bir gezegenin veya astronomik yapının etrafında dönen uydulardır (Mars Express, Ay Keşif Yörüngesi).

Uyduların Yapısı

Uydu nedir makalemize uyduların yapısı ile devam ediyoruz. Uydular genellikle amaçlarına bağlı olarak farklı boyut ve ağırlıklara sahiptir. Meertal, bir uydu, bir veya daha fazla güneş paneli ile donatılacak. Bu paneller sayesinde uydu yoluyla Güneş Işığı elektroniğini ve şarj edilebilir elektikli el aletleri kullanabilirsiniz. Ayrıca, her uydu birkaç uydu çanağı ile donatılacak. En ağır ve en büyük uydular genellikle İletişim uydularıdır ve bunlar genellikle birkaç bin kilo ağırlığında olur. Bu uydular bu nedenle Avrupa Ariane 5, Amerikan Atlas 5 veya Rus Proton gibi en güçlü fırlatıcılar tarafından uzaya fırlatılır.

Uydunun uçtuğu yer bazen aşırı sıcaktır (sıfırın üzerinde yüz dereceden fazla) ve bazen dondurucudur (sıfırın altında yüz dereceden fazla). Güneşin yakıcı sıcaklığına karşı korumak için, çoğu uydu dışarıdan bir yalıtım malzemesi tabakası ile sarılır. Dış katman genellikle altın rengindedir. Dünya’nın etrafında dönen bir uydu, yaklaşık yüz dakika boyunca bi çok sıcak bi çok soğuk olur. Uydunun iç kısmında ölçüm ekipmanları, kameralar, piller kayıt cihazları ve bilgisayarlar bulunur. Bu parçalar oda sıcaklığında tutulmalıdır, bu nedenle sıfırın yaklaşık 20 derece üzerinde. İyi yalıtımın yanı sıra, iyi bir sıcaklık kontrolü de olmalıdır. Elektrik, Dünya’nın soğuk gölgesindeyken uyduyu ısıtmak için sıklıkla kullanılır. Bir uydunun ısı kaybetmesi gerekiyorsa, bazen bir tür panjur kullanılır. Uydunun uçtuğu yerde hava yoktur. Bu yüzden dışarıda bir uçak kadar pürüzsüz olmak zorunda değil. Bu nedenle, aletleri bağlamak için her türlü eklenti kullanılabilir.

 

Özet

Bugün sizlere bu makalede uydu nedir sorusunun cevabını verdik. Ayrıca doğal ve yapay uydu nedir sizlere bunları da açıkladık. Yapay uydu çeşitlerini ve yapısnı sizleri detaylara boğmadan açıkladık. açıkladıkUmarım sorduğunuz soruların cevaplarını bulabilmişsinizdir.

Yararlandığım Kaynaklar: Wikipedia  Nasa  Etoile-des-enfants.ch  Klexikon.zum.de  Spacepage.be

Benim Düşüncelerim

Uydu nedir makalemizde uydular hakkında sizlere birçok bilgi verdik ayrıca yapay uydu ve doğal uyduların ne demek olduğunu da anlatmış olduk. Umarım aradığınız sorunun cevabına makalemiz içerisinden ulaşmışsınızdır, makaleyi aşağıdan beğenebilirsiniz. Sol alt taraftaki zil butonuna basarak yeni makalelerden bildirim alabilirsiniz.


Önerilen İçerikler

Gezegenlerin İsimleri Ve Özellikleri

Astronom Nedir Astronomi Nedir ?

İçerik Hakkında Ne Düşünüyorsun?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bir Yorum

what is personal blog - kişisel blog nedir

Kişisel Blog Nedir – Kişisel Blog Açma Ve Para Kazanma ?

gif nasıl yapılır gif nedir what is gif and how to make gif

Gif Nasıl Yapılır Ve Gif Nedir – Gif Yapma Programları – 2021